Årsstämma

Årsstämma

2017

Revisorsyttrande att föregående års ersättningsriktlinjer har följts

Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman

Valberedningens motiverade yttrande inför stämman

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

Kallelse

2016

Protokoll vid årsstämma

Beslut vid årsstämma

Ersättningsutskottet redogörelse för utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 2016

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2016

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma

2015

pdf_smallProtokoll vid årsstämma

pdf_smallBeslut vid årsstämma

pdf_small Ersättningsutskottets redogörelse för utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 2015

pdf_small Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

pdf_small Fullmaktsformulär

pdf_small Kallelse årsstämma

2014

pdf_small Protokoll vid årsstämma

pdf_small Beslut vid årsstämma

pdf_small Ersättningsutskottets redogörelse för utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 2014

pdf_small Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

pdf_small Fullmaktsformulär

pdf_small Kallelse årsstämma

2013

pdf_small Protokoll vid årsstämma

pdf_small Beslut vid årsstämma

pdf_small Ersättningsutskottets redogörelse för utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

pdf_small Information om föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 2013

pdf_small Valberedningens uppdaterade förslag inför årsstämman 2013

pdf_small Valberedningens förslag inför årsstämman 2013

pdf_small Fullmaktsformulär

pdf_small Kallelse årsstämma

2012

 Protokoll vid årsstämma

 Beslut vid årsstämma

 Ersättningsutskottets redogörelse för utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

 Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

 Fullmaktsformulär

 Kallelse årstämma

2011

 Protokoll vid årsstämma

 Beslut vid årsstämma

 Valberedningens förslag inför Årsstämman 2011

 Kallelse årstämma

 Handlingar inför årstämma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mossa

Kontaktperson

TorbjörnN
Torbjörn Nilsson

CFO MSC Group AB