Investor Relations

Investor Relations

MSC Group är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Smallcap-lista sedan 1998. Under investor relations hittar du information om MSC-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender, nyckeltal samt pressmeddelanden.

MSC Groups verksamhetsbolag, medarbetare och tjänster kännetecknas av genuin specialistkompetens kombinerat med erfarenhet, intresse och engagemang runt våra kunders verksamhet och vardagsutmaningar. Ett fint bevis för detta är många av våra årligen återkommande kundrelationer, kombinerat med helt nya.

MSC Group bedriver sin verksamhet genom dotterbolagen MSC Solutions AB, MSC Infra AB, MSC Frameworks AB,  Frontwalker AB och Racasse AB.

MSC Group AB erbjuder konsulttjänster och lösningar inom IT- och affärsutveckling.

  • systemutveckling
  • systemförvaltning
  • verksamhetsutveckling
  • projektledning
  • test, testledning och krav
  • drift, förvaltning och servicedesk