Aktie och ägare

Aktie och ägare

Antal aktier och röstvärdet

Aktier 2016-12-30AntalRöstvärdeAndel röster (%)Andel kapital(%)
A-aktier800 000800 00016,7%2,0%
B-aktier39 825 4413 982 54483,3%98,0%
Summa40 625 4414 782 544100%100%

Det totala antalet aktier per 2016-12-30 är 40 625 441 fördelat på 800 000 aktier av serie A och 39 825 441 aktier av serie B. Alla aktier har lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar. På bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A till en (1) röst och varje aktie av serie B till en tiondels (1/10) röst.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrTransaktionA-aktierB-aktierTotalt antal aktierAktiekapitalAktiens nominellabelopp (kr)
1987Bolagets bildande50050050 000100,00
1990Fondemission/split100 000100 000100 0001,00
1990Fondemission/omvandling50 00050 000100 000500 0005,00
1991Fondemission100 0001 000 00010,00
1994Fondemission100 0002 000 00020,00
1995Fondemission100 0003 000 00030,00
1997Split 20:11 000 0001 000 0002 000 0003 000 0001,50
1997Nyemission1 000 0003 000 0004 500 0001,50
1998Omvandling av aktier800 0002 200 0003 000 0004 500 0001,50
1998Nyemission, förvärv80 0003 080 0004 620 0001,50
1999Nyemission, förvärv90 0003 170 0004 755 0001,50
2007Nyemission, förvärv851 0404 021 0406 031 5601,50
2011Nyemission4 021 0408 042 08012 063 1201,50
2015Nyemission, förvärv3 200 00011 242 08016 863 1201,50
2016Nyemission, förvärv3 428 57314 670 65322005979,501,50
2016Nyemission, Kvittning9 806 48124 477 13436 715 7011,50
2016Nyemission400 0001427065339 147 78758721680,501,50
2016Minskning av aktiekapital utan indragning av aktier22005979,500,56
2016Nyemission, förvärv1 200 00040 347 78722680530,400,56
2016Nyemission277 65440 625 44122836606,870,56

Röstvärde

Det totala antalet aktier per 2016-12-30 är 40 625 441 aktier fördelat på 800 000 A-aktier och 39 825 441 B-aktier. En B-aktie berättigar till 1/10 röst. Det totala röstvärdet uppgår till 4 782 544.

ÄgareA-aktierB-aktierRöstvärdeRöster %Kapital %
Empir AB, Empir Informatics AB5 733 436573 34412,0% 14,1%
Alfanode AB329 6601 182 567447 9179,4%3,7%
Arpeggio AB4 459 272445 9279,3%11,0%
Rambas AB3 653 491365 3497,6% 9,0%
Roskva Holding AB2 958 406295 8416,2% 7,3%
Norrkila AB222 300197 856242 0865,1% 1,0%
Qpath AB170 04083 882178 4283,7% 0,6%
Banque Carnegie Luxembourg SA1 428 572142 8573,0% 3,5%
Ratsave AB1 398 426139 8432,9% 3,4%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 304 287130 4292,7%3,2%
Övriga78 00017 425 2461 820 52338,1%43,1%
800 00039 825 4414 782 544100,0%100,0%

Marknadsnotering

MSCs B-aktier noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista, numera Nasdaq OMX Nordic Small Cap, den 19 maj 1998.

Likviditetsgaranti

MSC har ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission AB för att främja en högre likviditet samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med bolagets aktier. Avtalet innebär att Mangold Fondkommission AB ska utföra vissa marketmakertjänster i enlighet med Stockholmbörsens rekommendation.

Utdelningspolitik

MSCs utdelningspolicy är att utdelningen skall uppgå till cirka 30 % av resultatet efter skatt men styrelsen skall även beakta bolagets investerings- och kapitalbehov.