Kalendarium

Kalendarium

2017-05-17: Delårsrapport Q1

2017-05-17: Årsstämma, i bolagets lokaler på Kungsgatan 64

2017-08-24: Delårsrapport Q2

2017-11-07: Delårsrapport Q3

2018-02-14: Bokslutskommuniké 2017