Nyckeltal

Nyckeltal

 20152014201320122011
Nettoomsättningsstillväxt (%)42,0-3,227,0-0,234,0
Rörelsemarginal (%)NegNeg2,1NegNeg
Vinstmarginal (%)NegNeg2,4NegNeg
Räntabilitet på eget kapital (%)NegNeg8,2NegNeg
Sysselsatt kapital (tkr)45 96014 05415 46114 18418 575
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)NegNeg7,5NegNeg
Netto likvida medel (tkr)-5 3927 7669 5976 1959 226
Netto likvida medel, inkl. kortfr. plac (tkr)-5 3927 7669 5976 1959 226
Soliditet (%)30,046,150,253,454,4
Skuldsättningsgrad (ggr)0,650,000,000,000,07
Räntetäckningsgrad (ggr)Neg--NegNeg
Kapitalomsättningshastighet (ggr)1,181,781,751,581,31
Investeringar (tkr)20 5703331 0341690
Nettoomsättning per sysselsatta (tkr)1 463*936*977*910953
Anställda, medeltal (st)4129303435
Underkonsulter, medeltal (st)9*2*7*129
Sysselsatta inkl. uk, medeltal (st)50*31*37*4644
Sysselsatta inkl. uk, årets slut (st)149*30*33*4248
Personalkostnader (tkr)34 66324 97825 93526 91127 215
Förädlingsvärde per anställd (tkr)771810902691769
Rörelseresultat per anställd (tkr)NegNeg38NegNeg
*MSC Frameworks AB ingår inte i denna siffra

 

Data per aktie     
20152014201320122011
Resultat per aktie (kr)-0,38-0,170,16-0,41-0,02
Kassaflöde per aktie (kr)0,59-0,180,53-0,29-0,27
Eget kapital per aktie (kr)3,281,751,921,762,17
Utdelning per genomsnitt. antal aktier (kr)0,000,000,000,000,00
Andel utdelad vinst (%)NegNegNegNegNeg
Genomsnittligt antal aktier (tusental)8 4728 0428 0428 0427 822