Pressmeddelande

Pressmeddelande

2017-05-17T15:53:05  Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma i MSC Group AB

2017-04-28T06:30:00  Pressmeddelande: Antalet aktier och röster i MSC Group AB

2017-04-12T06:15:00  Pressmeddelande: Kallelse till Årsstämma 2017 i MSC Group AB

2017-04-03T09:15:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2017-03-01T17:15:00  Pressmeddelande: MSC Group AB slutför förvärv av Empir Solutions AB

2017-03-01T07:45:00  Pressmeddelande: MSC förvärvar Mjukvaruingenjörerna

2017-02-28T10:34:25  Pressmeddelande: MSC Group AB offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier utgivna genom apportemission

2017-02-28T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2017-02-27T15:22:17  Pressmeddelande: Kommuniké från extra bolagsstämma i MSC Group AB

2017-01-31T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2017-01-25T14:04:22  Pressmeddelande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

2017-01-24T18:45:00  Pressmeddelande: MSC Group AB har ingått avtal om förvärv av Empir Solutions AB och avser att genomföra apportemission samt kalla till extra bolagsstämma

2016-12-30T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2016-12-23T15:00:00  Pressmeddelande: MSC Group AB har ingått en avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i Empir Solutions AB och avser genomför en riktad apportemission

2016-12-20T18:35:00  Pressmeddelande: MSC GroupAB förvärvar Capo Marknadskommunikation AB och genomför apportemission för attdelfinansiera förvärvet

2016-12-01T10:59:37  Pressmeddelande: Information till innehavare av teckningsoption av serie 2016/2017 i MSC Group AB

2016-11-30T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2016-10-31T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2016-10-27T16:40:00  Pressmeddelande: MSC Group AB förvärvar aktier i Designtech Solutions AB.

2016-09-23T12:45:40  Pressmeddelande: MSC Group AB:s företrädesemission övertecknad med 134 procent, MSC offentliggör utfall i företrädesemission och kvittningsemissioner.

2016-08-26T13:26:46  Pressmeddelande: MSC offentliggör prospekt.

2016-08-18T11:10:00  Pressmeddelande: Kommuniké från MSC Group AB:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2016

2016-07-15T06:55:00  Pressmeddelande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

2016-07-15T06:55:00  Pressmeddelande: MSC beslutar om en Företrädesemission och en Riktad emission till bolagets fordringsägare

2016-06-30T15:00:00  Pressmeddelande: MSC fullföljer förvärvet av Frontwalkers minoritet. Kommunikéfrån MSC Group AB:s extra bolagsstämma den 30 juni 2016

2016-06-07T07:15:34  Pressmeddelande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

2016-05-31T07:10:00  Pressmeddelande: MSC Group AB förvärvar 100 procent av Frontwalker AB

2016-05-12T13:15:00  Pressmeddelande: Information om ägarförändringar i dotterbolaget Frontwalker AB, samt rättelse av tidigare kommunicerad information rörande dotterbolaget

2016-05-11T11:00:00  Pressmeddelande: MSC:s tillväxtstrategi ligger fast, Lars Save stannar som VD och koncernchef och utökar koncernledningen.

2016-05-10T16:30:00  Pressmeddelande: Information från MSCs årsstämma 2016

2016-04-08T13:18:50  Pressmeddelande: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MSC GROUP AKTIEBOLAG

2016-02-17T08:34:40  Pressmeddelande: Pressmedelande MSC

2016-02-05T11:15:00  Pressmeddelande: MSC organisationsförändring och ökat ägande i dotterbolag.

2016-01-29T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

2016-01-27T08:11:10  Pressmeddelande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

2016-01-27T07:00:00  Pressmeddelande: Företrädesemission och ny kapitalstruktur

2016-01-05T09:00:00  Pressmeddelande: MSC offentliggör prospekt.

2015-11-30T07:00:00  Pressmeddelande: Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB (publ)

2015-11-03T07:00:00  Pressmeddelande: MSC Group har genomfört en riktad nyemission och fullföljer förvärvet av 60 procent av Frontwalker

2015-10-23T06:00:00  Pressmeddelande: MSC Group förvärvar Racasse AB och genomför en apportemission

2015-08-21T15:30:00  Pressmeddelande: MSC Konsult förvärvar 60 procent av Frontwalker AB

2015-08-21T06:30:00  Pressmeddelande: Lars Save ny VD och Koncernchef för MSC Konsult AB

2015-08-11T14:00:00  Pressmeddelande: Information från MSCs extra bolagsstämma 11 augusti 2015 – pressmeddelande

2015-07-09T12:15:00  Pressmeddelande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

2015-07-07T12:00:00  Pressmeddelande: PRESSMEDDELANDE  7 juli 2015

2015-06-10T06:50:00  Pressmeddelande: MSC tillsätter tillförordnad VD

2015-05-12T16:00:00  Pressmeddelande: Information från MSCs årsstämma 2015

2015-05-06T13:56:11  Pressmeddelande: Förtydligande av tidigare pressrelease avseende MSC Open Source tecknar ramavtal med Kammarkollegiet

2015-05-06T11:19:15  Pressmeddelande: MSC Open Source tecknar ramavtal med Kammarkollegiet!

2015-04-09T12:31:42  Pressmeddelande: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG