Om oss

Om oss

För oss på MSC Group är det den enskilda människan som gör skillnaden. Det betyder att personligt ansvar är en viktig faktor och vi arbetar efter tänket att långvariga relationer med dig som kund baseras på närhet, förtroende och ärlighet. Detta gäller även vår egen personal. De är vår viktigaste investering och vi satsar mycket på vidareutbildning i fria former.

Starka inom IT och affärsutveckling

Vi erbjuder konsulttjänster inom IT och affärsutveckling:

  • systemutveckling
  • systemförvaltning
  • verksamhetsutveckling
  • projektledning
  • test, testledning och krav
  • drift, förvaltning och servicedesk

Med lite rakare språk så är vi riktigt bra på att bygga mjukvara med hög kvalitet, leda och hantera projekt samt utveckla verksamheter. Men även mer jordnära saker som infrastruktur, support och drift.

”Samtidigt som MSC Group är ett etablerat och stabilt företag som grundades 1987, är vi i många avseenden ett helt nytt företag som utvecklas starkt. Vi är också noterade på Nasdaq OMX Small Cap-lista sedan 1998.”

Det råder stor brist på tekniskt duktiga konsulter samtidigt som kraven blir allt högre från beställare. Det är här vi som konsultbolag sticker ut med våra kompetenta och erfarna medarbetare som agerar med en beundransvärd prestigelöshet. Din organisations unika utmaningar går först i alla lägen.

Affärsidé

MSC Groups affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Genom vårt strukturerade arbetssätt och kunskap om våra kunders verksamhet levererar vi lösningar med hög affärsnytta.

Konsultkollegor

Kontaktperson