Koncernledning

Koncernledning

Ledande befattningshavare på MSC

 


CEO
Lars Save, född 1954
CEO sedan 2015

Operativa uppdrag:

 • Alfanode AB, VD
 • Amnode AB, VD
 • Hebatryck AB, VD

Styrelseordförande:

 • Imladris AB
 • Hebatryck AB
 • Racasse AB

Styrelseledamot:

 • Alfanode AB
 • Amnode
 • Docu Group
 • Frontwalker Uppsala AB
 • mfl mindre bolag.

Tidigare större uppdrag:

 • Bisnode AB, VD och Koncernchef
 • Addnode AB, VD och Koncernchef
 • Alfanode AB, VD

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument:
329 660 A-aktier och 1 182 567 B-aktier via Alfanode AB.

275 000 B-aktier

Oberoendeförhållande:
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.

 CFO
Torbjörn Nilsson, född 1967
CFO sedan 2008

Operativa uppdrag:

 • MSC Group AB, CFO

Styrelseledamot:

 • Frontwalker StockholmAB
 • Frontwalker Sundsvall AB
 • Frontwalker Malmö AB
 • MSC Solutions AB
 • Racasse AB

Tidigare operativa uppdrag:

 • Nocom AB: CFO, 2006–2008
 • Northern Parklife AB: Ekonomichef, 2000–2006
 • Smålandsbörsen Data AB, Ekonomichef, 1992–1998

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument:
70 000 B-aktier

Oberoendeförhållande:
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende mot bolagets större aktieägare.


Henrik Stenström

COO
Henrik Stenström, född 1971
COO sedan 2016

Operativa uppdrag:
MSC Group, COO
Frontwalker AB, CEO

Styrelseordförande:

 • Appnode AB
 • Mid Reklambyrå AB
 • Comformics AB
 • Frontwalker Uppsala AB
 • Frontwalker Sundsvall AB
 • Frontwalker Malmö AB
 • MSC Infra AB

Styrelseledamot:

 • Norrkila AB
 • Racasse AB
 • MSC Solutions AB
 • MSC Frameworks AB

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument:
222 300 A-aktier och 197 856 B-aktier via Norrkila AB.

Oberoendeförhållande:
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.

 


CEO Racasse
Torbjörn Skog, född 1976
Ingår i koncernledningen sedan 2016

Operativa uppdrag:
Racasse AB, CEO

Styrelseordförande:

 • MSC Solutions AB
 • MSC Frameworks AB

Styrelseledamot:

 • Empir Informatics AB
 • Frontwalker Uppsala AB
 • MSC Infra AB

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument:
886 864 B-aktier

335 542 B-aktier genom Enar Skog AB

Oberoendeförhållande:
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.
Se styrelse här!

 

skriva

Kontaktperson

TorbjörnN
Torbjörn Nilsson

CFO MSC Group AB