Styrelse

Styrelse

 

Per Hallerby (född 1946)
Styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseordförande:

 • Domiga AB
 • Holländska Ostar Stockholm AB
 • Happy Ventures AB

Styrelseledamot:

 • Alfanode AB
 • MSC Group AB
 • Stockholms Allmänna Gymnastik AB

Övriga uppdrag/befattningar:

Nämndeman vid Stockholms Tingsrätt Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet vid Maria Magdalenas Församling

Tidigare uppdrag /befattningar:

 • Styrelseordförande i Addnode AB publ.
 • Styrelseordförande i Middagsfrid AB,
 • NordReklam AB
 • Yoyomotion AB
 • Ledamot i ComAround AB

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i MSC Group per den 30 november 2016:

233 002 B-aktier

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.


Margareta Strandbacke (född 1957)

Utbildning: Socionomexamen Mitthögskolan Östersund

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseledamot:

 • EZY Webbwekstaden AB
 • Strandbacke Konsult AB

Övriga uppdrag/befattningar:

 • Business Area Manager DfindIT Executive

Tidigare uppdrag/befattningar:

 • VD CAG Arete
 • Vice Koncernchef CAG Group
 • Dotterbolags VD och Affärsområdeschef inom Arete koncernen
 • VD Knowit Enterpris
 • VD Knowit Mälardalen

Övrigt:

Certifierad Styrelseledamot Styrelseakademien Stockholm.  

Mer än 20 års erfarenhet som företagsledare, entreprenör i IT branschen. Företrädelsevis inom IT konsultmarknaden i Stockholm och Mälardalen.

https://se.linkedin.com/in/margaretastrandbacke

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i MSC Group per 30 november 2016:

80 000 B-aktier

Oberoende förhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.


Pär Råghall (född 1950)

Utbildning: Systemvetare

Övriga styrelsebefattningar:

Inga

Övriga uppdrag/befattningar:

Inga

Tidigare uppdrag /befattningar:

 • 1998-2014 Olika uppdrag som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen
 • 1994-1997 Affärsområdeschef Enator
 • 1985-1994 Projektledare, affärsområdeschef, vice VD Adedata
 • 1973-1985 Olika roller inom Institutet för Vatten o Luftvårdsforskning, bl a IT-chef.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i MSC Group per den 30 november 2016:

200 000 B-aktier

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

 


Carina Erlandsson (född 1974)

Utbildning: Magisterexamen i internationell ekonomi, Linköpings Universitet

Övriga styrelsebefattningar:

Inga

Övriga uppdrag/befattningar:

Group Business Controller Bisnode

Tidigare uppdrag /befattningar:

 • Styrelsemedlem i flera av Bisnodes dotterbolagsstyrelser
 • Tf CFO Bisnode, augusti 2013
 • Controller Svensk Filmindustri AB
 • Management Trainee Bonnier AB

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den november 2016:

Inget innehav.

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

 


Jan Save (född 1944)

Utbildning: Jurist kandidat examen 1968.
Trollhättan Tingsrätt 1968 -1970. (Domarbehörighet)

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseordförande:

 • Walkesborgs Förvaltnings AB
 • Gull och Stellan Ljungbergs Stipendiestiftelse, Västra Götaland

Styrelseledamot:

 • Marintekniskt Forum

Övriga uppdrag/befattningar:

 • Advokatfirman Hammar KB
 • Managing Partner Offentligt ombud (Övervakning av hemliga tvångsmedel.)

Tidigare uppdrag /befattningar:

 • Bolagsjurist i Järniakoncernen
 • Compiron AB koncernen – data och industriförnödenheter m.m.
 • Hotell Prisma AB
 • Lecab AB
 • Nord West Yacht AB
 • Sveriges Advokatsamfund
 • Konkursförvaltarkollegiernas Riksförening

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i MSC Group AB per den 6 april 2016:

21 071 aktier

Oberoendeförhållande:

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare i bolaget.


 

Revisor

KPMG AB
Per Gustafsson
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav i MSC Group AB: –

 

Se ledning här!

skriva