Våra Bolag

Våra Bolag

MSC Group AB erbjuder konsulttjänster och lösningar inom IT- och affärsutveckling:

  • systemutveckling
  • systemförvaltning
  • verksamhetsutveckling
  • projektledning
  • test, testledning och krav
  • drift, förvaltning och servicedesk

Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder.  MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

MSC koncernledning består av CEO och Koncernchef Lars Save, CFO Torbjörn Nilsson och COO Henrik Stenström.

 

binary_800

Kontaktperson

Henrik Stenström
Henrik Stenström

COO MSC Group AB