Frontwalker

Frontwalker

Frontwalker finns inom koncernen representerat via dotterbolagen Frontwalker Stockholm, Frontwalker Uppsala, Frontwalker Sundsvall och Frontwalker Malmö.

Vi hjälper våra kunder att få maximal affärsnytta i varje uppdrag, stort som smått. Genom våra konsulters samlade erfarenheter antar vi våra kunders utmaningar inom IT-och verksamhetsutveckling.


Frontwalker Stockholm AB

Jörgen Strömberg, VD
Telefon: 070-642 10 80
E-post: jorgen.stromberg@frontwalker.se

Emil Hemström, Försäljningschef
Telefon: 070-377 14 44
E-post: emil.hemstrom@frontwalker.se

Carl Lundqvist, Konsultchef
Telefon: 070-323 60 45
E-post: carl.lundqvist@frontwalker.se

Frontwalker Sundsvall AB
Jörgen Strömberg, VD
Telefon: 070- 642 10 80
E-post: jorgen.stromberg@frontwalker.se

Niklas Sundqvist, Konsultchef
Telefon: 070-6319999
E-post: niklas.sundqvist@frontwalker.se

Malmö
Magnus Nilsson, VD
Telefon: 070-458 63 20
E-post: magnus.nilsson@frontwalker.se

Uppsala
Ulrika Dahlin, VD
Telefon: 018-66 17 10
E-post: ulrika.dahlin@frontwalker.se

Leif Fridholm, Försäljningschef
Telefon: 018-66 17 01
E-post: leif.fridholm@frontwalker.se

Varmt välkommen att kontakta oss och läs gärna mer på frontwalker.se

kollegor-i-möte