MSC Infra

MSC Infra

MSCs konsulter erbjuder ledande specialistkompetens till varje specifikt uppdrag men kan även erbjuda hela tjänsteutbudet – marknadsledande helhetslösning åt våra kunder. MSCs konsulter arbetar med effektiviserings och förändringsarbete med gedigen kompetens inom projektledning, kravhantering, systemlösningar, test och kvalitetssäkring samt drift och förvaltning i längre engagemang i form av servicedesk.

MSCs tjänster håller högsta klass när vi får ta ett helhetsgrepp över analys, implementering och löpande underhåll vilket medför att projekten kan hållas effektiva och ge högsta kundnytta från dag ett.

Servicedesk

Servicedesk-gruppen arbetar med att se till att IT-miljöerna hos våra kunder fungerar som de ska. Normalt gör MSC detta genom att sköta servicedeskfunktionen på plats hos kunden. Genom ett mångårigt åtagande mot en stor kund inom transportsektorn har MSC skapat en god kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i praktiken.

Modern servicedesk

En modern servicedesk fungerar som den enda kontaktytan mellan användarna och IT-gruppen. Många av de dagliga problemen i IT-miljön löses direkt medan andra eskaleras till ”second line” där tekniker med olika ansvarsområden tar hand om ärendet tills det är löst. En sund modell för ärendehantering är ett måste för en väl fungerande servicefunktion.

Teknik och människor

Utöver den grundläggande servicedesktjänsten utför MSC konsultinsatser för att analysera och effektivisera IT-driften hos företag och organisationer. Konsulterna som arbetar inom servicedeskgruppen är väl insatta i att arbetsuppgifterna handlar om 50 procent teknik och 50 procent människor. Man måste tycka om att hjälpa andra människor som ofta är stressade och frustrerade. Samtidigt har konsulterna ett starkt teknikintresse kombinerat med en känsla för vad som fungerar i praktiken.

arbete

Kontaktperson

Henrik Stenström
Henrik Stenström

COO MSC Group AB