Racasse

Racasse

Racasse är ett systemutvecklingsföretag med över 10 års erfarenhet av komplexa systemmiljöer. Vår specialitet och vårt spetskunnande kretsar kring lösningar för hantering av information, en specialitet vi backar upp med en bred domänkunskap och djup teknisk kompetens.

Vår största tillgång är våra medarbetare och deras tekniska kunnande, som gör att vi kan förvandla affärsidéer till färdiga produkter. Genom åren har vi också skaffat oss en stor förståelse för – och kunskap om – kommersiell informationshantering.
Idag är vi således inte enbart tekniska konsulter, utan kan även bidra med nya affärsidéer och infallsvinklar för etablerade företag som arbetar med affärs- och företagsinformation.

Läs mer på racasse.se

 

kollegor-jobbar

Kontaktperson