MSC Solutions

MSC Solutions

Vi är specialister inom projektstyrning inklusive kravhantering av komplexa integrations- och effektiviseringsprojekt.

Våra IT-arkitekter och systemutvecklare bygger lösningar baserade på öppen källkod, datasäkerhet, tjänsteorienterad infrastruktur, virtualisering och molntjänster.

Vi genomför proaktivt testarbete med agila metoder samt skapar effektiva automatiserade tester för att kvalitetssäkra leveransen.

Inom MSC Solutions har vi många års erfarenhet av release- och incident-hantering samt systemförvaltning och förvaltningsstyrning.

Våra lösningar

Open Source

MSC är den enskilt största leverantören inom Kammarkollegiets ramavtal för ”Öppna programvaror”. Tillsammans med våra partners levererar vi produkter och tjänster baserade på öppen källkod till offentlig sektor i hela Sverige.
… läs mer

IT-säkerhet

Ett område som blir allt viktigare är IT- och informationssäkerhet. MSC har utvecklat säkra IT-plattformar som möjliggör säker access via internet till ett företags mest känsliga applikationer.
… läs mer

Vår expertis

Projekt/Programledning

MSC Projektledning verkar i både affärsverksamhet och inom IT. Gruppen inom projektledning trivs i gränslandet mellan system- och affärsutveckling, där konsulterna antingen får utreda och sammanställa affärens krav på IT-lösningar eller får leda team i förverkligandet av IT-lösningar.
… läs mer

IT-arkitekt

Begreppet IT-arkitekt har använts länge och det blir en naturligare plats för IT att vara närmast organisationers verksamhet. Olika system har olika kravbilder och för att inte skjuta över målet behöver man anpassa arkitekturen och designen för uppgiften.
… läs mer

IT-infrastruktur

En vanlig specialisering är just infrastrukturarkitekten som arbetar med att skapa en teknisk infrastruktur som brandväggar, nätverk, servrar med mera. Men IT-infrastruktur är mycket mer än att bara arbeta med installationsmiljö och liknande.
… läs mer

Krav/Workshopledning

Framtagning av krav är den naturliga första steget när företag investerar i utveckling och effektivisering. Avgränsat i tid och resurser kräver alla effektiviseringsaktiviteter en fokuserad och strukturerad workshopsledare för att uppnå avsett resultat.
… läs mer

Systemutveckling

Systemutveckling är MSC:s största kompetensområde. Systemutveckling omfattar tekniker och roller genom hela systemutvecklingsprocessen. Samtidigt som MSC erbjuder experthjälp tar bolaget gärna ett helhetsansvar avseende utveckling genom alla faser av kravanalys, systemarkitektur och systemutveckling.
… läs mer

Test/Testledning

Flertalet av konsulterna verksamma inom MSC:s testområde har en lång och gedigen bakgrund inom systemutveckling. Detta gör att det faller sig naturligt att MSC kan tillhandahålla spetskompetens vad gäller automattester, men framförallt innebär detta att bolaget kan arbeta mer proaktivt än vad som är vanligt bland branschens övriga aktörer vilka främst erbjuder tjänster inom test av mjukvara.
… läs mer

 

Vår sida hos LinkedIn

kodning_800

Kontaktperson

PirayehN
Pirayeh Navaei

CEO MSC Solutions AB